Koordinatori

Latvijas piecos reģionos izveidots koordinatoru tīkls. Koordinatoru galvenais uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū.

Kādu informāciju koordinators var piedāvāt? Par:

  • pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem,
  • uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām,
  • dzīvesvietu piedāvājumiem,
  • citiem pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

Ar reģionālajiem koordinatoriem cieši sadarbojas vairāki projektu vadītāji. Viens no to galvenajiem uzdevumiem ir uzrunāt ārvalstīs esošos savas pašvaldības iedzīvotājus, piedāvājot atbalstu, lai atgrieztos Latvijā. Pēc “Demogrāfisko lietu centra” iniciatīvas vietēja līmeņa remigrācijas projektu vadītāju darbības nodrošināšanai 2018.gadā atbalsts tiek sniegts Daugavpils pilsēta, Dobeles novads, Gulbenes novads, Rundāles novads, Ozolnieku novads, Saldus novads, Skrundas novads, Smiltenes novads, Tukuma novads un Vecumnieku novads."desmit pilotpašvaldībām Latvijā".

Apsver iespēju atgriezties Latvijā? Dod ziņu par sevi vai sazinies ar kādu no koordinatoriem!
Nezini, pie kura reģiona pieder konkrētā pašvaldība? Noskaidro!

Kurzeme
Kristīne Smilga

Kristīne pirms remigrācijas koordinatora darba uzsākšanas astoņus gadus strādājusi Skandināvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumā “Tieto Latvia”, vadot komandu, kas nodarbojas ar darbinieku kompetenču attīstības un izaugsmes aktivitāšu koordinēšanu, kā arī atbildot par uzņēmuma iekšējo apmācību darbinieku kompetenču uzlabošanai. Tāpēc arī cilvēku attīstības jautājums Kristīnei ir īpaši svarīgs remigrācijas koordinatora lomā. Iespējamos jautājumus, kas saistīti ar atgriešanos dzimtenē, Kurzemes remigrācijas koordinatorei palīdz saprast ārvalstīs gūtā pieredze, kur Kristīne ir gan strādājusi, gan studējusi.

Zemgale
Edgars Jānis Paulovičs

Edgars desmit gadus ir strādājis izglītības sistēmā, kā arī jaunatnes politikas īstenošanā dažādās pašvaldībās. Starptautiskajos projektos Eiropā un Āzijā komunicējis un sadarbojies ne tikai ar migrantiem, bet arī bēgļiem. Dzīvojot dažādās valstīs, apguvis un pilnveidojis arī vairākas valodas. Esot ārvalstīs, nekad nav pieļāvis domu pamest Latviju uz visiem laikiem. “Domāju, ka, godīgi darot darbu Latvijā, varu dot sabiedrībai visvairāk,” ir pārliecināts Edgars.

Projektu vadītāji
Rundāles novads
Santa Švāģere
Ozolnieku novads
Laila Šteinberga
Vecumnieku novads
Dace Šileika
Dobeles novads
Līga Īle
Latgale
Astrīda Leščinska

Astrīdai ir darba pieredze ārvalstīs, tāpēc jautājumi, ar kuriem nākas saskarties remigrantiem, nav sveši. Kopā ar sadarbības partneriem Latgales reģiona koordinatore remigrantiem palīdz iekārtoties Latgalē, meklējot piemērotāko darbu un atbilstošāko dzīvesvietu, kā arī tuvāko izglītības iestādi bērniem. Meklējot atbildes un apvienojot spēkus risinājumu palīdzības organizēšanai, pilotprojekta ietvaros Astrīda ir tikusies ar Latgales plānošanas reģiona, kā arī valsts iestāžu un biedrības “Drošā māja” pārstāvjiem, kuriem ir bijusi pieredze saskarsmē ar remigrantiem. Astrīda aicina: “Sazinies ar mani – kopīgi izskatīsim tavas iespējas atgriezties Latgaļī!”

Rīga
Ramona Liepiņa-Krauja

Ramona kopš 2013. gada strādā ar diasporas bērniem vasaras nometnēs Latvijā, ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību. Lai arī skolā strādājusi vien desmit gadus, paralēli darbam skolā organizējusi un vadījusi arī dažādas aktivitāšu nometnes jauniešiem, ar ko šobrīd Ramona nodarbojas jau divdesmito gadu. Nometnēs sastopas latviešu ģimeņu bērni no dažādām valstīm. Visbiežāk vecāki savas atvases uz Latviju sūta, lai nostiprinātu viņu latviešu valodu, iepazītu Latvijas dabu un vēsturi. Ramona uzskata: “Mana pārliecība – latvietim jādzīvo Latvijā, jo tikai te ir skaistākās pļavas, straujākās upes un mīļās mājas!”

Vidzeme
Ija Groza

Līdzšinējā Ijas profesionālā pieredze saistīta ar pašvaldības administratīvo, klientu apkalpošanas un kultūras jomu. Šī pieredze apvienojumā ar Ijas empātiju ļauj izprast otru cilvēku, uzklausīt un iedziļināties problēmjautājumos, palīdzot rast labākos iespējamos risinājumus dažādās situācijās. Ija secina: “Izturos pret otru tā, kā vēlos, lai izturas pret mani. Prieku  raisa katra  svešatnē  mītošā tautieša ziņa par vēlmi un domām atgriezties Latvijā, mājās.  Mājas – tas ir viss, ko pazīstam un mīlam, kas  ir tuvs un neaizmirstams.”