Koordinatori

Latvijas piecos reģionos izveidots koordinatoru tīkls. Koordinatoru galvenais uzdevums ir sagatavot personalizētu informācijas piedāvājumu atbilstoši potenciālā remigranta interesēm, kā arī palīdzēt atgriezties Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes, iesaistīties vietējā sabiedrībā un darba tirgū.

Kādu informāciju koordinators var piedāvāt? Par:

  • pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem,
  • uzņēmējdarbības un nodarbinātības iespējām,
  • dzīvesvietu piedāvājumiem,
  • citiem valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem.

Apsver iespēju atgriezties Latvijā? Dod ziņu par sevi vai sazinies ar kādu no koordinatoriem!
Nezini, pie kura reģiona pieder konkrētā pašvaldība? Noskaidro!

Kurzeme
Agnese Berģe

Agnesei ir pieredze dažādu projektu vadībā, kas devusi plašu skatījumu un spēju iedziļināties visdažādākajos jautājumos. Pēdējos gadus viņa vadījusi Eiropas fondu projektus Nodarbinātības valsts aģentūrā, palīdzot jauniešiem rast iespējas uzkrāt darba pieredzi. Savukārt iegūtā augstākā izglītība psiholoģijā Agnesei palīdz attīstīt iekšējos resursus, prasmes un atklāt ceļus, kā pārvarēt dažādas grūtības un veikt izmaiņas situācijā vai pašiem sevī. Šīs zināšanas lieti noder arī remigrācijas koordinatora darbā. Agnese sniedz atbalstu ikvienam, kas plāno atgriezties Kurzemē – tik kontrastainā kā Nīcas brunči, daudzveidīgā kā Talsu pakalni un mainīgā kā Dižjūras krasts.

Zemgale
Mairita Pauliņa

Mairitai ir vairāk nekā 10 gadu ilga pieredze darbā ar pašvaldībām, NVO un uzņēmējiem, sniedzot konsultācijas par ES fondu izmantošanu un komercdarbību Zemgalē. Mairita ir pamatīgi iepazinusi reģionu, zina iedzīvotāju vajadzības un iespējas labklājības vairošanā. Viņas zināšanas un prasmes valsts iestāžu, pašvaldību un uzņēmēju sadarbības veicināšanā lieti noderēs arī remigrantiem būtisku, praktisku jautājumu kārtošanā, kas saistīti ar atgriešanos uz pastāvīgu dzīvi Zemgalē. Svarīgi, ka arī pašai Mairitai ir neliela pieredze darbā ārvalstīs, viņai piemīt lieliskas komunikācijas un situācijas novērtēšanas spējas, enerģija un uzņēmība – īpašības, kas tik ļoti nepieciešamas saskarsmē ar svešumā mītošajiem cilvēkiem. Ja esi izšķīries par atgriešanos Latvijā, savā agrākajā un ierastajā dzīves vietā, droši sper nākamos soļus, sazinies ar Mairitu Zemgalē un, galvenais, nekautrējies lūgt padomu!

Latgale
Astrīda Leščinska

Astrīdai ir darba pieredze ārvalstīs, tāpēc jautājumi, ar kuriem nākas saskarties remigrantiem, nav sveši. Kopā ar sadarbības partneriem Latgales reģiona koordinatore remigrantiem palīdz iekārtoties Latgalē, meklējot piemērotāko darbu un atbilstošāko dzīvesvietu, kā arī tuvāko izglītības iestādi bērniem. Meklējot atbildes un apvienojot spēkus risinājumu palīdzības organizēšanai, pilotprojekta ietvaros Astrīda ir tikusies ar Latgales plānošanas reģiona, kā arī valsts iestāžu un biedrības “Drošā māja” pārstāvjiem, kuriem ir bijusi pieredze saskarsmē ar remigrantiem. Astrīda aicina: “Sazinies ar mani – kopīgi izskatīsim tavas iespējas atgriezties Latgaļī!”

Rīga
Ramona Liepiņa-Krauja

Ramona kopš 2013. gada strādā ar diasporas bērniem vasaras nometnēs Latvijā, ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību. Lai arī skolā strādājusi vien desmit gadus, paralēli darbam skolā organizējusi un vadījusi arī dažādas aktivitāšu nometnes jauniešiem, ar ko šobrīd Ramona nodarbojas jau divdesmito gadu. Nometnēs sastopas latviešu ģimeņu bērni no dažādām valstīm. Visbiežāk vecāki savas atvases uz Latviju sūta, lai nostiprinātu viņu latviešu valodu, iepazītu Latvijas dabu un vēsturi. Ramona uzskata: “Mana pārliecība – latvietim jādzīvo Latvijā, jo tikai te ir skaistākās pļavas, straujākās upes un mīļās mājas!”

Vidzeme
Ija Groza

Līdzšinējā Ijas profesionālā pieredze saistīta ar pašvaldības administratīvo, klientu apkalpošanas un kultūras jomu. Šī pieredze apvienojumā ar Ijas empātiju ļauj izprast otru cilvēku, uzklausīt un iedziļināties problēmjautājumos, palīdzot rast labākos iespējamos risinājumus dažādās situācijās. Ija secina: “Izturos pret otru tā, kā vēlos, lai izturas pret mani. Prieku  raisa katra  svešatnē  mītošā tautieša ziņa par vēlmi un domām atgriezties Latvijā, mājās.  Mājas – tas ir viss, ko pazīstam un mīlam, kas  ir tuvs un neaizmirstams.”