AKTUALITĀTES

Darbaspēka piesaiste ir aktuāls jautājums arī remigrācijas kontekstā

2024.gada 24. maijā, Ludzā notika Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales padomes un Latgales apakškomisijas apvienotā sēde, kuras galvenā tēma bija “Darbaspēks un izglītība Latgalē”. Tajā arī piedalījās remigrācijas koordinatore Latgalē Ruta Priede. Pasākumā piedalījās Latgales plānošanas reģiona, Latgales SEZ, Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji, kā arī pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Rēzeknes SEZ, Malnavas koledžas, Latgales Industriālā tehnikuma, Rēzeknes tehnikuma, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Daugavpils Universitātes un Nodarbinātības valsts aģentūras. Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Ruta Priede atzina: “Ļoti vērtīga bija diskusija par darbaspēku remigrācijas sekmēšanas vektorā, īpaši par to, kurās profesijās trūkst speciālistu. Plānojam kopā ar LTRK informatīvo kampaņu remigrantiem, lai iesaistot LTRK biedrus – uzņēmējus, uzrunātu remigrantus ārzemēs un nodrošinātu viņiem darba vietas, atgriežoties Latvijā.” Pasākuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vietējos uzņēmumus SIA “Organic Products” un SIA “Ludzas Maiznīca”, lai iepazītos ar to darbību un sasniegumiem. Šāda veida tikšanās un diskusijas ir būtiskas, lai identificētu un risinātu problēmas, ar kurām saskaras Latgales reģions, un veicinātu tā attīstību gan ekonomiskajā, gan izglītības jomā.


Remigrantu ģimenes un pašvaldību speciālisti satiekas Dikļos

Svētdien, 19. maijā, remigrantu ģimenes un Vidzemes pašvaldību remigrācijas speciālisti pulcējās Dikļos, lai pavadītu dienu draudzīgā un aktīvā gaisotnē.  Pasākumu “Manas mājas Vidzemē” rīkoja Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Inga Madžule ar mērķi sniegt atbalstu remigrantiem, atgriežoties Vidzemē. Diena iesākās ar rakstnieka, dzejnieka un tulkotāja Vika vadītu ekskursiju Vika Pasaku parkā, kur viņš pastāstīja par parku un tajā izvietotajām viņa radīto literāro tēlu koka skulptūrām. Ekskursijai pievienojās arī Dikļu kultūras centra direktore Inna Krēsliņa, kura pastāstīja par Dikļu vēsturi un tās nozīmīgo lomu latviešu nācijas tapšanā. Pēc tam dalībnieki apskatīja Dikļu pils parku un tad devās ciemos pie glempinga “Mežurgas” saimnieka Jāņa Vītola neskartajā dabas nostūrītī Mazbriedes upes krastā.  Mežurgās ģimenēm ar bērniem bija sarūpētas dažādas aktivitātes – bumbu ralliju pa Mazbriedes upi, “koka maizes” cepšana un citas atrakcijas. Visi kopīgi baudīja “Mežurgas” zupu un vienojās kopīgās sarunās ap ugunskuru.  Lasīt vairāk >>>


Klātienes sapulcē tiekas Latvijas reģionu remigrācijas koordinatori VARAM ministrijā

2024.gada 21.maijā notika klātienes sapulce Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), kurā tikās visi pieci Latvijas reģionu remigrācijas koordinatori – Ruta Priede (Latgale), Inga Madžule (Vidzeme), Daina Šulca (Rīga), Agnese Berģe (Kurzeme) un Agnese Bokta (Zemgale). Kopā ar VARAM  Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vadītāju Zigmāru Ertu un vecāko eksperti – remigrācijas kontaktpersonu Vitu Ziemeli tika pārrunātas aktualitātes – Remigrācijas atbalsta pasākuma uzņēmējdarbībā norises gaita visā Latvijā, cik pieteikumu jau ir iesniegti un kāda ir atgriezeniskā saite no pašvaldībām par konkursa organizēšanu, Rīgas un Kurzemes reģiona remigrācijas koordinatori dalījās iespaidos par veiksmīgajām diasporas vizītēm Hamburgā un Birmingenā, kā rezultātā tika secināts, ka apmeklēt tautiešus diasporas organizāciju notikumu laikā ir ļoti iedarbīgs instruments, kā informēt latviešus ārzemēs par remigrācijas aktualitātēm un palīdzību, ko sniedz remigrācijas koordinatori, kā arī tika ieplānotas nākotnes aktivitātes arī vasaras laikā, piemēram visu remigrācijas koordinatoru dalība Vispasaules cēsinieku dienā Cēsīs 17.jūlijā. Ir gandarījuma sajūta un neizsakāms prieks par remigrācijas koordinatoru saliedēto komandu un entuziasmu darbus darot!


Izsludināts Projektu konkurss uzņēmējdarbībā – atbalsts remigrācijā

Pamatojoties uz 2023. gada 27. jūnija Ministru kabineta informatīvo ziņojumu “Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu”, protokols Nr. 34/64§ un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasākumu Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”). Rēzeknes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu “Atbalsts remigrācijā – uzņēmējdarbībai Rēzeknes novadā”. Kopējais finansējums 2024. gadā – līdz EUR 32 000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi); no kuriem EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi)  VARAM līdzfinansējums un EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums.

Vienam projektam pieejams līdz EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi) līdzfinansējums, no kuriem EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) VARAM līdzfinansējums un EUR 8 000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums. Projekta pieteicēja finansējums ir ne mazāk kā 50% no pieprasītā VARAM līdzfinansējuma apmēra.

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 2024. gada 16. maija līdz 17. jūnijam, pl.16.30.  Lasīt vairāk >>>


VARAM: remigranti var pieteikties konkursam uzņēmējdarbības atbalstam

Lai veicinātu darbaspēka piesaisti Latvijas reģioniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām īsteno atbalsta pasākumus remigrantiem. Valsts un pašvaldību atbalsts paredzēts jaunu darba vietu veidošanai remigrantiem un jaunu remigrantu uzņēmumu dibināšanai. Kā ziņots iepriekš, pērn jūnijā valdība apstiprināja VARAM sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par remigrācijas atbalsta pasākumu – uzņēmējdarbības atbalstu”, kas paredz risinājumus remigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai 2024. gadā un turpmāk, veicinot uzņēmējdarbību reģionos. Ar remigrāciju saistīti pētījumi* rāda, ka tieši nodarbinātība un uzņēmējdarbības iespējas ir būtiskākais faktors, kas ietekmē emigrantu lēmumu atgriezties dzimtenē. VARAM atvēlējusi 1,2 miljonus eiro lielu atbalstu tautiešiem, kuri jau ir atgriezušies Latvijā un vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, vai vietējiem darba devējiem, kuri ir gatavi veidot jaunas darbavietas remigrantiem. Finansējums paredzēts trīs gadu periodam, katru gadu šim mērķim atvēlot 400 000 eiro, kas iedalīts katram no pieciem Latvijas reģioniem. Pērn plānošanas reģioni pēc VARAM izstrādātajiem kritērijiem veica pašvaldību atlasi uzņēmējdarbības atbalsta saņemšanai, lielākajā daļā pašvaldību konkursi jau ir izsludināti. Konkursa nolikums paredz, ka uz atbalsta saņemšanu var pretendēt tie remigranti, kas Latvijā atgriezušies ne senāk par 2022. gadu un pastāvīgi ārzemēs dzīvojuši vismaz divu gadu garumā. Vienas darba vietas vai uzņēmuma izveidei paredzētais valsts atbalsts gadā ir 8 000 eiro, bet pašvaldību un privātā līdzfinansējuma apmērs noteikts konkursa nolikumos. Jāatzīmē, ka atbalsts paredzēts tikai atalgojumam un pamatlīdzekļu iegādei. Citi atbalsta saņemšanas nosacījumi atrunāti konkrētās pašvaldības konkursa nolikumā.

Par pašvaldībām, kuras iesaistījušās atbalsta programmas īstenošanā, var uzzināt īpaši remigrantiem veidotajā mājas lapā www.paps.lv** sadaļā “Atbalsts uzņēmējdarbībai”, kā arī pie konkrētā reģiona remigrācijas koordinatoriem.

* 2022. gadā Latvijas Universitātes veiktais pētījums “Dzīves un darba iespējas reģionos kā veicinošie faktori ārējai un iekšējai remigrācijai”. Pieejams šeit

**saīsinājums sauklim – “palīdzam atgriezties pašu sētā”


23. maijā būs skatāms NVA EURES tiešsaistes raidījums “Uzzini, pirms dodies. Droša darba ceļvedis Eiropā”

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba mobilitātes konsultanti sadarbībā ar citu Eiropas valstu kolēģiem šogad turpina veidot tiešsaistes raidījumu ciklu “Uzzini pirms dodies. Droša darba ceļvedis Eiropā”, lai informētu par Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) darba tirgu, veicinot izpratni par droša darba iespējām Eiropā. Sestais cikla raidījums, kas veltīts Spānijas darba tirgum, būs skatāms 23. maijā plkst. 16.00 pēc Latvijas laika EURES Latvia Facebook lapā. NVA EURES konsultants Andris Segliņš sarunā ar Spānijas EURES konsultantu Rafaelu Peresu Garsiju (Rafael Pérez García) skaidros, kādi šajā valstī ir darba un dzīves apstākļi, kādi speciālisti pieprasīti, kā jāveido CV un jāraksta motivācijas vēstule, kā tiek noslēgti darba līgumi un kādi dokumenti ir nepieciešami, uzsākot darba attiecības Spānijā. Raidījuma translācijas sekotāji EURES Latvia Facbook lapas komentāru sadaļā varēs uzdot jautājumus, kā arī vienoties par attālinātu konsultāciju. Lasīt vairāk >>>

 

 


Remigrācijas koordinatori pārstāvēja Latgales plānošanas reģionu Eiropas dienā

8. maijā Daugavpilī un 9. maijā Līvānos notika kupli apmeklēti Eiropas dienas svētki, kuros piedalījās jaunākā sabiedrības daļa – bērni un jaunieši. Eiropas pagalma svētki, kas notika Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Līvānu 1. vidusskolas pagalmos bija lielisks veids, kā tika iezīmēti svarīgākie jautājumi, kurus diskutē Latvijas divdesmitgades kā Eiropas Savienības dalībvalsts jubilejas sakarā – par drošu vidi bērniem un jauniešiem, sociālekonomiskajiem mērķiem Eiropā un Latvijā, un sadarbību starp publisko pārvaldi un nevalstiskajām organizācijām. Remigrācijas koordinatore Ruta Priede un asistente Anna Stalidzāne bija sagatavojusi aktivitātes jaunākajai paaudzei, kas bija saistītas gan ar Latgali, gan ar Eiropu. Plašās iespējas, ko sniedz Eiropa ikvienam valsts iedzīvotājam nereti pārtop pēc kāda laika remigrācijas jomā risināmos jautājumos, jo vērtības un sajūtas, kas ir atrodamas mājās – Latgalē ir grūti aizstājamas ar materiālajiem labumiem, ko iespējams sniedz Eiropa. Taču pasaules pieredze, ko pārved mājās latgalieši pēc prombūtnes ir liels ieguvums visa reģiona attīstībai. Lasīt vairāk >>>

 

 

 

 

 


DIASPORAS VASARAS SKOLA

2024. gadā  “Latviešu valodas un kultūras vasaras skola” diasporas jauniešiem notiks TIKAI TIEŠSAISTĒ . Vasaras skolā aicināti piedalīties diasporas jaunieši (17–35 gadi) bez priekšzināšanām, ar nelielām un labām latviešu valodas priekšzināšanām. Latvijas Universitāte ar Latviešu valodas aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu septīto reizi plāno organizēt latviešu valodas vasaras skolu ārzemēs dzīvojošajiem latviešu jauniešiem. Vasaras skola tiek finansēta no Izglītības un zinātnes ministrijas  valsts budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.   Vasaras skolas programmā: – latviešu valodas intensīvais kurss 64 akadēmisko stundu apjomā (gramatikas pamati: lasītprasmes, rakstītprasmes un runātprasmes pilnveide). Kurss ietver tādus tematus kā cilvēka personība, pieredze, zināšanas un prasmes, iepazīšanās un uzturēšanās Latvijā, daudzpusīgā un unikālā Rīga, pilsētas iepazīšana un orientēšanās tajā, Latvijas iedzīvotāju ikdiena un svētki, latviešu tradicionālā un mūsdienu kultūra, Latvijas aktualitātes medijos, Latvijas un latviešu veiksmes stāsti pasaulē; – lekcija par latviešu kultūru un  folkloru: tradīcijām un ieražām. Lekcijas laikā vasaras skolas dalībnieki varēs iepazīties ar latviešu tautasdziesmām. Studentiem par sekmīgu kursa nokārtošanu tiks piešķirti 4 kredītpunkti (6 ECTS). Vasaras skolas saziņas valoda latviešu valodas nodarbībās un lekcijās ir angļu valoda. Informācija āngļu valodā: www.latvianlanguage.lu.lv  Lasīt vairāk >>>

 

 

 

 


Pasākumā “Manas mājas Vidzemē” pulcēsies pašvaldību remigrācijas speciālisti un remigrantu ģimenes

Turpinām tīklošanās pēcpusdienas remigrantiem “Manas mājas Vidzemē” ar mērķi sniegt atbalstu, atgriežoties Vidzemē. Šoreiz aicinām izbaudīt Vidzemes dabas skaistumu un piedzīvojumus Dikļu pusē! Pasākumā aicinātas piedalīties ne tikai remigrantu ģimenes, bet arī Vidzemes pašvaldību remigrācijas speciālisti, dodos iespēju neformālā gaisotnē satikties un pārrunāt aktuālos jautājumus. KAD: Svētdien, 19. maijā, no plkst. 12.00 līdz 17.00. KUR: Pulksten 12.00 stāvlaukumā pie Dikļu pils. Dienu aizvadīsim draudzīgā un aktīvā gaisotnē. Pēc Dikļu pils un Vika Pasaku parka apskates, dosimies ciemos pie glempinga “Mežurgas” saimnieka Jāņa Vītola neskartajā dabas nostūrītī Mazbriedes upes krastā. Lasīt vairāk >>>

 

 

 

 

 

 


Reģionālā remigrācijas koordinatore piedalās “Latviešu Kultūras dienā 2024”, Birmingemā

Šī gada 4. maijā Birmingemā, Apvienotajā Karalistē, norisinājās kultūras pasākums “Latviešu Kultūras diena 2024”, kur ar Latviešu Pārstāvniecības Apvienotajā Karalistē atbalstu svētkos piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Agnese Berģe. Pasākums “Latviešu Kultūras diena 2024” tiek rīkots jau devīto reizi un tas ir viens no tur dzīvojošās latviešu diasporas apmeklētākajiem  un nozīmīgākajiem svētkiem Apvienotajā Karalistē. Svētku ietvaros Birmingemas bērnu un mūzikas bibliotēkā organizētajā, ģimenēm veltītajā pasākumā “Darbnīcas bērniem” remigrācijas koordinatore tikās ar diasporas pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās ģimenes ar bērniem, kas aktīvi iesaistījās dažādās interaktīvās spēlēs un atrakcijās. Pasākuma gaitā individuālās sarunās un konsultācijās ar potenciālajiem remigrantiem A.Berģe stāstīja par remigrācijas koordinatora darbu, remigrācijas aktualitātēm, pārcelšanās un dzīvesvietas  izvēles iespējām Latvijā un Kurzemes reģionā. Lasīt vairāk >>>

 

 

 

 

 


Kurzemē gada pirmajos mēnešos atgriezušies 54 cilvēki

Šī gada pirmajā ceturksnī Kurzemes reģionā kopumā atgriezušies 54 cilvēki, savukārt par plāniem atgriezties informējis vēl 61 cilvēks. Kopumā laikā no 2024. gada janvāra līdz martam Kurzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore, sagatavojot individualizētus piedāvājumus, sniegusi atbalstu 210 cilvēkiem. “Ik dienas sazinoties ar cilvēkiem, kuri plāno atgriezties Latvijā, secinu, ka atgriešanās tiek plānota arvien pārdomātāk. Atgriešanās process nav vienkāršs, jo jānokārto dažādas formalitātes, kas saistītas ar dokumentācijas kārtošanu, jāorganizē mantu pārvešana, jāsakārto bērnu izglītības, mājokļa un darba jautājumi. Nereti, uzklausot  remigrantus, sākam risināt arī citas būtiskas, iepriekš neparedzētas situācijas un jautājumus, kas radušies saistībā ar pārcelšanos, jo katrs gadījums ir arī savā ziņā atšķirīgs. Tomēr mūs visus vieno kas ļoti būtisks – mīlestība pret dzimto Latviju un Kurzemi, vēlme justies kā mājās, runāt savā dzimtajā valodā un būt savā dzimtajā vidē. Tas joprojām ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki atgriežas,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona reģionālā remigrācijas koordinatore Agnese Berģe. Kopumā sešu gadu laikā – no remigrācijas koordinatora pilotprojekta sākšanas 2018.gada martā līdz šī gada pirmajam ceturksnim – Kurzemē atgriezušies 1314 cilvēki, individualizēti piedāvājumi sagatavoti 3845 cilvēkiem, savukārt par saviem plāniem atgriezties informējuši 1007 cilvēki. Visvairāk uz dzīvi Kurzemē cilvēki atgriezušies Liepājas, Ventspils valstspilsētās un Tukuma, Saldus, Talsu pašvaldībās. Lasīt vairāk >>>

 

 

 


RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONA REMIGRĀCIJAS KOORDINATORE TIEKAS AR LATVIEŠU BIEDRĪBU HAMBURGĀ

Šī gada 21. aprīļa svētdienas pēcpusdienā Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Daina Šulca tikās ar Latviešu biedrību Hamburgā. Tikšanos savās mājās organizēja biedrības valdes loceklis Andris Zemītis, un tā noritēja neformālā gaisotnē. Diskusijas klātienē ir biedrības tradīcija, kas pēc COVID pandēmijas atkal atjaunojas. 21. aprīļa pēcpusdienas tēma Hamburgas latviešiem bija remigrācija. Daina Šulca iepazīstināja ar remigrācijas koordinatora darbu, remigrantu vajadzībām un informēja, kā katram remigrantam  tiek sagatavoti individuālie piedāvājumi. Sarunās tika diskutēts par svarīgākajiem jautājumiem, kas jāņem vērā, ja ir vēlēšanās atgriezties uz dzīvi Latvijā, kāda ir remigrantu, īpaši no Vācijas, pieredze, un ar ko ir jārēķinās pirms un pēc pārcelšanās. Daina Šulca uzsvēra, ka atgriešanās ir nopietns lēmums un pārcelšanās jautājumus ieteicams risināt savlaicīgi, pārdomāti un bez steigas. Aktuālākie jautājumi, ko uzdeva Hamburgas latvieši bija par veselības sistēmu Latvijā, ģimenes ārstiem un valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu pieejamību, kā arī darba iespējām Latvijā. Diskusijā izskanēja arī vairākas interesantas idejas un ierosinājumi, piemēram, aktivizēt Vācijas un Latvijas skolnieku apmaiņu dzīvošanai ģimenēs. Tas ļautu remigrantu bērniem vairāk iepazīt Latviju un veicinātu tautiešu atgriešanos. Lasīt vairāk >>>


Tīklošanās pēcpusdiena “Manas mājas Vidzemē” Limbažos

Pavasarīgā, saulainā 21. aprīļa pēcpusdienā Lielezera pludmalē, Limbažos valdīja rosība un draudzīga atmosfēra. Tur pulcējās remigrantu ģimenes no dažādiem Vidzemes novadiem. Turpinot Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatores Ingas Madžules aizsākto tradīciju, norisinājās jau ceturtā tīklošanās pēcpusdiena remigrantiem “Manas mājas Vidzemē”. Šoreiz Lielezera apsaimniekotājs Jānis Remess ģimenes bija aicinājis izzinošā ekspedīcijā gar ezera krastu, kur varēja vērot dabas skaistumu un izbaudīt dažādas aktivitātes. Bērni rotaļājās, piedalījās foto orientēšanās spēlē un pieaugušo uzraudzībā cepa “koka maizi”. Pēcpusdienas noslēgumā visi pulcējās kopīgā piknikā, baudot uz ugunskura vārīto zupu, cepot desiņas un pavadot laiku sarunās. Lasīt vairāk >>>

 

 

 

 


Birmingemā 4.maijā Kurzemes plānošanas reģiona reģionālā remigrācijas koordinatore informēs par atgriešanās iespējām

Šī gada 4. maijā “Kultūras diena 2024 Birmingemā” ietvaros plkst. 11.00 Birmingemas bērnu bibliotēkā (Children’s Library at Library of Birmingham, Centenary Square, Broad Street, Birmingham, United Kingdom) notiks  tikšanās ar Kurzemes plānošanas reģions reģionālo remigrācijas koordinatori Agnesi Berģi.  Tās laikā koordinatore atbildēs uz Jūsu jautājumiem, kā arī būs iespēja uzzināt par remigrācijas aktualitātēm un atgriešanās iespējām Latvijā. Lasīt vairāk >>>

 

 

 

 

 

 


Jēkabpils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”

Projektu pieteikumus atbalsta saņemšanai var iesniegt no 2024. gada 8. aprīļa līdz 2024. gada 20. maijam plkst. 23.59 Uz atbalstu var pretendēt: – fiziska persona (remigrants), kura pēdējo divu gadu laikā atgriezusies vai pārcēlusies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un kura apņemas nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu un uzsākt komercdarbību Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā; – juridiska persona, kura apņemas radīt vismaz vienu jaunu darba vietu remigrantam Jēkabpils novadā. Uz atbalstu var pretendēt gan jaunie uzņēmumi, gan esošie uzņēmumi. Saimnieciskās darbības veicējs, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā, tiek uzskatīts par uzņēmumu. Atbalsta pasākuma īstenošanas laikā pretendentam uzņēmējdarbība jāveic Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā. Lasīt vairāk >>>

 

 


Līdz 15.maijam pieņem pieteikumus Ventspils novada pašvaldības grantu konkursā uzņēmējdarbībai “Remigrācijas atbalsta pasākums”

Ventspils novada pašvaldība izsludina pieteikšanos grantu konkursam uzņēmējdarbībai “Remigrācijas atbalsta pasākums”. Pieteikumus var iesniegt līdz 2024. gada 15. maijam elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu vai parakstītus ar roku un ieskenētus vienā veselā PDF failā, nosūtot uz e-pasta adresi: projekti@ventspilsnd.lv. Konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novada uzņēmumus, kas rada jaunas darbavietas remigrantiem un/vai remigrantu jaunizveidotus uzņēmumus. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, veicinot remigrantu dibinātu uzņēmumu izveidi un/vai nodrošinot darbavietu izveidi remigrantiem. Piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai ir tikai daļējs finansējums. Grantu konkursa ietvaros 2024. gadā projektu īstenošanai kopējais finansēšanas fonds ir 18 000 eiro, tai skaitā, valsts finansējums 6000 eiro, pašvaldības finansējums 3000 eiro un privātais finansējums 9000 eiro. Lasīt vairāk >>>

 

 


Iespēja uzzināt par atgriešanos uz dzīvi Rīgas reģionā

Š.g. 21. aprīlī latviešu biedrībā Hamburgā viesosies Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Daina Šulca, kas pati  ir remigrante un uz dzīvi Latvijā atgriezusies no prombūtnes Dānijā. Strādāt par remigrācijas koordinatori Dainai ir misijas darbs. Viņa pārzina atgriešanās procesus kā ikviens no mums, kas ir jau pārcēlies uz dzīvi Latvijā, Rīgā un Pierīgā. Remigrācijas tikšanās notiks 21. aprīlī pulksten 15:30, Hamburgā, Farnstr.6. Prezentācijā un sarunās tiks runāts par svarīgākajiem jautājumiem, kas jāņem vērā, jā ir vēlēšanās atgriezties uz dzīvi Latvijā. Kāda ir citu, īpaši Vācijas, remigrantu pieredze, uz ko jābūt gatavam un ar ko jārēķinās pirms un pēc pārcelšanās? Būs iespēja uzzināt, cik liels ir remigrantu skaits Rīgā, cik daudzi no viņiem pārcēlušies no Vācijas, ko tieši dara remigrācijas koordinators un cik tālu sniedzās viņa palīdzības robeža? Pieredze darbā ar remigrantiem ir ļoti dažāda. Tikšanās dalībnieki uzzinās, kādi ir remigrantu tradicionālie, specifiskie un ārkārtas jautājumi, un kā koordinators tos palīdz risināt? Vācija ir to valstu vidū, uz kurieni ir aizbraukuši dzīvot un strādāt krietns skaits Latvijas valsts piederīgo. Vācija ir ceturtā lielākā valsts, no kuras par atgriešanos pie koordinatora interesējas visvairāk remigrantu – tūlīt aiz Lielbritānijas, Īrijas un ASV.  Piecu darbības gadu laikā Rīgas plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore ir sazinājusies ar vairāk nekā 700 personām no Vācijas. Pēdējo gadu laikā atgriešanās process ir kļuvis krietni intensīvāks. Kāpēc cilvēki atgriežas – arī par to tiks runāts 21. aprīlī, Hamburgā.

Informācija: latviesihamburga.de 

 


ĀDAŽU, ĶEKAVAS, ROPAŽU UN SALASPILS UZSĀK PIEŅEMT PIETEIKUMUS REMIGRANTU ATBALSTA GRANTU PROGRAMMAI

Rīgas plānošanas reģions kopā ar Pierīgas pašvaldībām – Ādažu, Ķekavas, Ropažu un Salaspils – šogad aprīlī uzsāka īstenot granta programmu uzņēmējdarbības atbalstam, paredzot jaunu, subsidētu darbavietu radīšanu remigrantiem vai dodot iespēju remigrantiem izveidot pašiem savus uzņēmumus. Granta programma Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām ir piešķirta trīs gadiem: 2024. gadā kopējā granta programmas summa ir 106 tūkstoši eiro, bet 2025. un 2026. gadā tā katru gadu ir plānota ne mazāk kā  80 tūkstošu eiro apjomā. Šobrīd visas pašvaldības ir izsludinājušas konkursus un dalību tajos var pieteikt remigranti ar savām uzņēmējdarbības idejām un uzņēmumi, kas atbalstītu remigrantu nodarbināšanu. Lasīt vairāk >>>

 

 

 

 

 

 


Aicina piedalīties ceturtajā tīklošanās pēcpusdienā remigrantiem “Manas mājas Vidzemē” Limbažu novadā

Turpinām tīklošanās pēcpusdienas remigrantiem “Manas mājas Vidzemē” ar mērķi sniegt atbalstu remigrantiem, atgriežoties Vidzemē! Kurš ir teicis, ka pavasaris nav piemērots gadalaiks pastaigai? Mēs ticam, ka kustībā ir spēks, tādēļ uzvilksim ērtu apģērbu, uzliksim saulesbrilles un dosimies lūkot Lielezeru! KAD: Svētdien, 21. aprīlī, no plkst. 12.00 līdz 16.00. Tiekamies: Lielezera pludmalē, Lielezera ielā 14, Limbažos. Koordinātes: lat: 57.503567271992885; lon: 24.70216372533049. Dienu aizvadīsim draudzīgā un erudītā kompānijā. Lasīt vairāk >>>

 

 

 


Valmierā tiekas remigranti uzņēmēji

Pagājušajā piektdienā, 5. aprīlī, Valmieras integrētajā bibliotēkā pulcējās remigranti no Valmieras, Cēsu un Limbažu novada – gan jau esošie, gan topošie uzņēmēji, lai dalītos savos pieredzes stāstos un uzzinātu vairāk par grantu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam remigrantiem. Remigranti atklāti runāja par saviem dzīves pavērsieniem, izaicinājumiem, kas bija jāpārvar, atgriežoties dzimtenē, un sapņiem, ko viņi vēlas piepildīt ar savu biznesu. Visi uzsvēra, ka Latvija viņiem ir bijusi ļoti būtiska, pat dzīvojot ārvalstīs, tādēļ centušies saglabāt saikni, organizējot dažādas aktivitātes. Tomēr, laika gaitā, viņiem radusies pārliecība par vēlmi atgriezties. Biznesa attīstības eksperte Daniela Bandena, atzina, ka “ir jābūt gatavam, ka šeit tevi nesagaidīs ar atplestām rokām, tādēļ ir jāapbruņojas ar pacietību un neatlaidību pārvarēt grūtības.” Lasīt vairāk >>>

 

 

 


Aicina pieteikt bērnus un jauniešus Eiropas Vasaras skolai 2024

Vasarā no 2024. gada 28. jūlija līdz 11. augustam Kokneses pamatskolā – attīstības centrā, Aizkraukles novadā norisināsies Eiropas Vasaras skola 2024, kurā šogad aicināti piedalīties latviešu jaunieši vecumā no 11 līdz 16 gadiem. Nometni organizē Eiropas Latviešu apvienība (ELA) ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu.

Vairāk info: Eiropas Latviešu apvienība (ela.lv)

 

 

 

 

 


Liepājas valstspilsētsa pašvaldība: remigrantu uzņēmējdarbības projektu konkurss

Liepājas valstspilsētas pašvaldība ar Kurzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu konkursa kārtībā granta veidā piešķir līdzfinansējumu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un jaunu darba vietu izveidei Liepājā. Pieteikšanās līdzfinansējumam no 2024. gada 23. februāra līdz 22. aprīlim. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdz 50% no projekta kopējās summas. Maksimālais līdzfinansējums – 12 000 eiro. Pieteikties konkursam aicināti tie iedzīvotāji, kuri ir atgriezušies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Liepājā un vēlas veidot šeit uzņēmējdarbību, kā arī jau esoši uzņēmumi, kas vēlas nodarbināt remigrantu. Vairāk info: kurzemesregions.lv

 

 


Izsludināts 2024. gada projektu konkurss “Augšdaugavas novada pašvaldības grantu projektu konkurss uzņēmējdarbībai “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts””

Projektu pieteikumu iesniegšanas laiks: no 8. aprīļa līdz 8. maijam (plkst. 16.30). Kopējais pieejamais atbalsta apmērs ir 12 000 eiro. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 25% no piešķirtās atbalsta summas. Konsultācijas var saņemt, rakstot uz iveta.megne@augsdaugavasnovads.lv, zvanot 65422284, tiekoties personīgi, iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku. Vairāk info: augsdaugavasnovads.lv

 

 

 

 


Vecākas ziņas