Atbalsts uzņēmējdarbībai

Uzņēmējdarbības atbalsta konkurss remigrācijai

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) kopā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām īsteno atbalsta pasākumu remigrantiem uzņēmējdarbības veicināšanai. Kopējais valsts finansējums šim mērķim paredzēts 1,2 miljoni eiro trīs gadu periodam no 2024. līdz 2026. gadam, katru gadu atvēlot 400 000 eiro. Pašvaldības, kuras pieteicās šim atbalstam, izsludina konkursus un slēdz līgumus ar atbalsta pretendentiem. Vienas darba vietas vai uzņēmuma izveidei paredzētais valsts atbalsts gadā ir 8000 eiro, bet pašvaldību un privātā līdzfinansējuma apmērs noteikts konkursa nolikumos.

 

Kāds ir atbalsta mērķis?

Kas var pretendēt uz atbalstu?

Kā saņemt atbalstu?

Kam var izlietot atbalstu?

Kurās pašvaldībās var pieteikties atbalsta saņemšanai 2024. gadā?

 

 

 

 

 

Vairāk informācijas:

 

 


FINANSĒJUMS UZŅĒMĒJIEM

Finansējums lauku attīstībai

Atbalsts eksportam http://eksports.liaa.gov.lv

Atbalsts inovācijām http://www.liaa.gov.lv

Atbalsts nodarbinātībai http://www.nva.gov.lv

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai

ERASMUS jaunajiem uzņēmējiem https://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Atbalsta resursi uzņēmējiem plānošanas reģionos:

Ineta Tauriņa
Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja
e-pasts: ineta.taurina@vidzeme.lv
Tālrunis: +371 26382820

Andris Kucins
Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs
e-pasts: andris.kucins@lpr.gov.lv
Tālrunis: +371 65423801

Katrīna Celeste
Rīgas uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste
e-pasts: kristine.celeste@rpr.gov.lv
Tālrunis: +371 27470832

Baiba Kūma
KPR Uzņēmējdarbības centra vadītāja:
baiba.kuma@kurzemesregions.lv
Mob: +371 29190998

Mairita Pauliņa
Uzņēmējdarbības centra vadītāja
e-pasts: mairita.paulina@zpr.gov.lv
Tālrunis: +371 29578343

___________________________________

Noslēgusies pieteikšanās atbalstam remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai

Sākot ar 2019. gada 2. septembri un līdz pat 4. oktobrim remigrantiem bija iespēja pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas reģionu organizētajā konkursā, lai pretendētu uz grantu atbalstu saimnieciskās darbības īstenošanai, attīstībai vai uzsākšanai. 

Konkurss tika organizēts jau otro gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu (grantu veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgstošas prombūtnes un vēlas uzsākt savu saimniecisko darbību, jo tiem ir mazāk iespēju pretendēt un saņemt atbalstu no citām valstī paredzētām atbalsta programmām.

Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 euro, taču, lai to saņemtu, nepieciešams arī remigranta personiskais ieguldījums saimnieciskās darbības īstenošanā vai uzsākšanā, proti, jānodrošina piesaistītās investīcijas, kā arī trīs gadu periodā pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumi. Minimālais piesaistīto investīciju apmērs ir 50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta finansējuma. Piemēram, remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks pieprasa 10 000 euro, projekts ir jānodrošina ar piesaistītājām investīcijām vismaz 50% apmērā no 10 000 euro, t.i., vismaz 5 000 euro.

Konkursam kvalificējas tie remigranti un potenciālie remigranti, kas ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs gadus un savu uzturēšanās adresi ārvalstīs fiksējuši Iedzīvotāju reģistrā.

Konkurss tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”.

Informācija par konkursa norisi

Pieteikšanās konkursam notiek Kurzemes, Zemgales, Rīgas, Vidzemes un Latgales plānošanas reģionos.

Lai pieteiktos konkursam, remigrantam bija jāiesniedz pieteikums tajā plānošanas reģionā, kurā ir plānots realizēt saimnieciskās darbības ideju. Pieteikšanās termiņš bija 2019. gada 4. oktobris. Detalizētāku informāciju par konkursa norisi, lūdzu, skatīt attiecīgā plānošanas reģiona mājaslapā!

 

Rīgas reģionsKurzemes reģionsLatgales reģions – Vidzemes reģions – Zemgales reģions