Atbalsts uzņēmējdarbībai

Saskaņā ar Latvijas Universitātes profesora Mihaila Hazana 2016.gada pētījuma rezultātiem par remigrantu vajadzībām, lai atgrieztos Latvijā, atbalsts uzņēmējdarbības un personiskā biznesa uzsākšanai palīdzētu trešdaļai respondentu.

Pilotprojekta PAPS ietvaros konkursa kārtībā ir pieejams finansiāls atbalsts remigrantu saimnieciskās darbības īstenošanai un attīstībai vai uzsākšanai. Tā kopējais apmērs katrā plānošanas reģionā 2018.gadā ir 36 000 eiro, savukārt maksimālais vienam projektam – 9 000 eiro. To nosaka Ministru kabineta noteikumi par finansiālu atbalstu remigrantu saimnieciskās darbības idejām, kas stājās spēkā 2018.gada 15.augustā.

PIETEIKŠANĀS PROJEKTU KONKURSAM 2018. GADĀ IR NOSLĒGUSIES! 2019. GADA VASARĀ BŪS IESPĒJA PIETEIKTIES KONKURSA 2. UZSAUKUMAM!

Lai atbildētu uz interesentu jautājumiem par iespēju saņemt finansiālu atbalstu remigrantu samnieciskās darbības idejām, 6. septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) organizēja videokonferenci. Tās laikā un pirms tās ikvienam interesentam bija iespēja uzdot neskaidros jautājumus.

Video ieraksts pieejams LPS mājaslapā.

Pieteikums līdz 2018.gada 25. septembrim (Rīgas un Zemgales reģionā līdz 8. oktobrim; Latgales reģionā līdz 2. oktobrim) bija jāiesniedz tajā plānošanas reģionā, kurā remigrants veic vai plāno uzsākt saimniecisko darbību.

Zemāk ir publicēti rezultāti katrā reģionā!