Par PAPS

KAS IR PAPS?

PAPS ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotais pilotprojekts Terminu “remigrācija” un “remigrants” nozīme ir vienāda ar sabiedrībā un valstiskā līmenī lietotajiem terminiem “reemigrācija” un “reemigrants” –  abi tiek izmantoti, lai raksturotu vienu un to pašu procesu – iedzīvotāju atgriešanos valstī, no kuras tie emigrējuši (izbraukuši)."Reģionālais remigrācijas koordinators". Tas tiek ieviests saskaņā ar 2016. gadā Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu, kas paredz atbalstīt pasākumus ārvalstīs dzīvojošo tautiešu politiskai un pilsoniskai līdzdalībai, iesaistei Latvijas ekonomiskajā un kultūras dzīvē, izglītībā un zinātnē. Tāpat projekts paredz arī atbalstu ārvalstīs dzīvojošām ģimenēm, kuras apsver iespēju atgriezties Latvijā.

PAPS darbība

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM ir izveidojusi piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz tautiešiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus.

Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

PAPS finansējums

Pilotprojekta īstenošanai 2018. gadā piešķirts valsts budžeta finansējums 425 699 eiro apmērā.

kāds ir paps stāsts?
PAPS nosaukums ir saīsinājums pilotprojekta moto – “Palīdzam atgriezties pašu sētā”. Vizuālā identitāte veidota, balstoties uz tradicionālajām latviešu zīmēm, kur Akas un Saules zīme apvienojumā simbolizē mājas, kas sauc atpakaļ. Simbols vienlaikus ir arī tuvi un tāli ceļi, kas krustojas, bet pa vidu tiem ir mājas, kurās atgriezties.

 

 

 

 

PAPS rezultāti skaitļos (2018. gada marts – 2019. gada maijs)

2740
sagatavoto piedāvājumu skaits
2307
ģimenes iesaistījušās projektā
219
ģimenes atgriezušās Latvijā
245
ģimenes plāno atgriezties Latvijā